CÁCH DÙNG VÍ CỨNG NANO X VỚI ĐIỆN THOẠI UPDATE 2021

CÁCH DÙNG VÍ CỨNG NANO X VỚI ĐIỆN THOẠI UPDATE 2021

Bước 1: Tải Ledger Live cho điện thoại với phiên bản mới nhất 2021 từ website của hãng để dùng với ví cứng Nano X

 • Dùng máy tính truy cập https://www.ledger.com 
 • Vào mục download, nhấn vào nút download
 • Tải Ledger Live cho smartphone Android hoặc IPhone

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 - 1

 • Chọn CONTINUE à chọn INSTALL Phải đảm bảo trình duyệt trên máy tính và smartphone đăng nhập cùng 1 tài khoản của App Store hoặc Google Play. Khi đó Model smartphone của bạn sẽ hiển thị.

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -2

Bước 2: Xác nhận cài ví cứng Nano X và các thông tin khai báo ban đầu

 • Mở ứng dụng Ledger Live trên smartphone và chọn “Get started”, đánh dấu các điều khoản và chọn “Enter Ledger App”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -3

 • Nhấn chọn “Ledger Nano X”, chọn tiếp “Set up a new Nano”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -4

 • Vuốt màn hình sang trái 4 lần, sau đó chọn “Let’s do this!”
 • Nhấn chọn “Ok, I’m ready!”“Got it”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -5

Bước 3: Chọn PIN code cho ví lạnh Ledger

 • Khởi động ví lạnh Ledger bằng cách nhấn đồng thời 2 nút và giữ trong 3 giây
 • Ví Ledger hiển thị Logo và lời chào mừng “Wellcome to Ledger Nano X
Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11
 • Bấm/Nhấn nút bên phải hoặc bên trái để xem các menu lệnh
Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11
 • Bấm/Nhấn đồng thời 2 nút tương đương với xác nhận sự lưa chọn (sự lựa chọn: vào xem menu hoặc thực hiện việc gửi/rút tiền) hoặc là tắt nguồn thiết bị (giữ 2 nút trong vòng 3 giây và chọn “Power Off”)

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -12

 • Bấm/Nhấn 2 nút đồng thời để chọn “Setup as new device”
Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -13
 • Bấm/Nhấn 2 nút đồng thời để chọn “Choose PIN code of 4 to 8 digits”
  Mã PIN có thể tạo từ 4 đến 8 chữ số (không chọn được ký tự)
Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -14
 • Bấm/Nhấn nút trái/phải để lựa chọn chữ số và bấm/nhấn đồng thời 2 nút để xác nhận chọn

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -15

 • Sau khi chọn xong mã PIN, chọn biểu tượng dấu check  để xác nhận (bấm/nhấn nút trái/phải cho đến khi thấy dấu check)

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -8.11

 • Nhập lại mã PIN để xác nhận thêm 1 lần. Sau đó, chon “Continue” trên smartphone.

Bước 4: Ghi lại cụm 24 từ khóa khôi phục 

 • Chuẩn bị viết và tờ giấy “Recovery Sheet” (đi kèm theo ví lanh Ledger có 3 tờ). 
 • Các từ khóa khôi phục này chỉ hiển thị duy nhất một lần khi cài đặt thiết bị lần đầu tiên. Bạn phải kiểm tra kỹ và không được viết sai chính tả

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -10

 • Viết từ khóa đầu tiên vào vị trí số 1 trên tờ “Recovery Sheet”. Sau khi hoàn thành từ khóa đầu tiên, bạn bấm/nhấn nút bên phải để chuyển sang từ khóa số 2 và viết vào vị trí số 2. Tiếp tục làm như vậy cho đến từ khóa sô 24

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11.1

 • Sau khi hoàn thành 24 từ khóa, bạn hãy kiểm tra lại lỗi chính tả, thứ tự của các từ khóa bằng cách bấm/nhấn nút bên trái. Nếu kiểm tra chính xác, bạn bấm/nhấn đồng thời 2 nút để xác nhận 24 từ khóa.
  • Chú ý: 
   • 24 từ khóa của bạn sẽ khác với 24 từ khóa mà trong file này hướng dẫn
   • Cụm 24 từ khóa là duy nhất đối với mỗi ví lạnh Ledger

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11.11

 • Xác nhận lại cụm từ khóa khôi phục (24 từ) bằng cách Bấm/Nhấn đồng thời 2 nút

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -16

 • Lựa chọn từ khóa khôi phục bằng cách nhấn/bấm nút bên trái hoặc bên phải, sau đó bấm đồng thời 2 nút để xác nhận. Nhập đúng theo thứ tự các từ khóa từ 1 đến 24.

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11.12

 • Bấm/nhấn đồng thời 2 nút để xác nhận thiết bị đã được cài đặt và sẵn sàng.

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11.121

 • Bấm/nhấn đồng thời 2 nút chọn “Access dashboard”  để truy cập vào màn hình chủ của ví cứng lạnh

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -18

Bước 5: Xác nhận lại việc cài đặt ví cứng Nano X trên điện thoại

 • Trên smartphone, chọn “Next step”.

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -6

 • Đánh dấu vào “I understand…”“chọn Setup Pin Code”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -7

 • Đánh dấu vào “I understand…”“chọn Setup Pin Code”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -8

 • Đánh dấu vào “I understand…”“Recovery phrase”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 - 9

 • Tiếp tục chọn “Confirm recovery phrase”,  “Next step”  và “Ok, I’m done”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -10

Bước 6: Kết nối điện thoại với ví cứng Nano X thông qua Bluetooth

 • Trả lời các câu hỏi trước khi tiếp tục. chọn “Let’ take the quiz”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -11

 • Chọn các đáp án có tô vàng, sau đó chọn “Next step”

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -11.1211

Bước 7: Kêt nối điện thoại với ví cứng Ledger

 • Trên smartphone, bạn kích hoạt tính năng BluetoothVị trị (GPS)
 • Bấm/Nhân “Pair a new device” để kết nối với ví lạnh Ledger.

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -12

 • Chọn tên ví cứng “NANO X A7DB”
  Tên ví cứng của bạn sẽ là tên khác, không phải là “NANO X A7DB”, ở đây chỉ lấy ví dụ để làm hướng dẫn
 • Chờ cho 2 thiết bị kết nối

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -13

 • Trên ví cứng, bấm/nhấn 2 nút để xác nhận “Comfim pairing” và trên smartphone chọn “Pair” để xác nhận kết nối Bluetook giữa 2 thiết bị

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -15

 • Sau khi kết nối Bluetooth thành công, trên ví lạnh bấm/nhấn đồng thời 2 nút để xác cho phép smartphone trao đổi thông tin với ví lạnh

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với máy tính 2021 -20

 • Nếu muốn đổi tên thiết bị, bạn có thể chọn “Rename”, sau đó chọn “Continue” để hoàn tất.

Hướng dẫn sử dụng ví lạnh Ledger Nano X với điện thoại 2021 -14

 
 
 
 
 
 
 
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận