HƯỚNG DẪN STAKING DOT POLKADOT TRÊN VÍ LẠNH LEDGER NANO X NHẬN THƯỞNG.

HƯỚNG DẪN STAKING DOT POLKADOT TRÊN VÍ LẠNH LEDGER NANO X NHẬN THƯỞNG.

Các bước để nhận reward Polkadot DOT bằng cách staking trên ví lạnh Ledger Nano X

Có 2 bước chính để người dùng kiếm được Polkadot rewards:

 • Bước 1: Tạo liên kết tài sản DOT
 • Bước 2: ủy thác (nominating) cho các validator (các đơn vị đã được xác nhận) trong Ledger Live
  Các validator sẽ sử dụng tài sản mà bạn đã liên kết và thu thập các phần rewards (DOT) thay cho người dùng

TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

 • Update phần mềm Ledger Live thông qua banner cảnh báo của ứn dụng hoặc download tại website của hãng: https://www.ledger.com/ledger-live/
 • Đảm bảo thiết bị Ledger đang dùng bản firmware mới nhất
 • Cài đặt ứng dụng POLKADOT trên thiết bị và tạo tài khoản POLKADOT trên phần mềm

BƯỚC 1: LIÊN KẾT TÀI SẢN (PONDING)

1. Chọn Manager à Polkadot sau đó chọn nút “Earn rewards”

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X - 1

2. Đọc các thông tin và chọn “Continued”.

 • Bạn không thể chuyển coin trong thời gian staking
 • Nếu muốn chuyển coin, bạn phải ngưng liên kết tài sản và chờ 28 ngày

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -2

 

3. Trong cửa sổ “Bond Assets”, lựa chọn tài khoản nào bạn muốn:
 •  
 • Available balance: phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản chính của bạn (bạn có thể chuyển coin trong tài khoản này)
 • Bonded balance: phần thưởng sẽ được cộng dồn vào tài sản liên kết để nhận trả thưởng kép
Chú ý: bạn không thể thay đổi giữa 2 tài khoản sau khi đã cấu hình. Để thay đổi, bạn phải dùng phần mềm của bên thứ ba  Polkadot.js. Chi tiết hướng dẫn bạn xem tại https://wiki.polkadot.network/docs/en/learn-ledger
4. Nhập vào số lượng DOT bạn muốn liên kết. Sao đó chọn “Continue”

Chú ý:

 • Bạn phải liên kết tối thiểu 1 DOT
 • Bạn nên chừa lại 2 DOT để làm phí Gas và duy trì tài khoản hoạt động

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -3

5. Kiểm tra và xác nhận việc liên kết tài sản DOT trên thiết bị Ledger

 • Mở ứng dụng Polkadot trên thiết bị sau khi bạn đã kết nối và nhập mã PIN
 • Nhấn/Bấm nút bên phải để kiểm tra các thông tin: Staking, Controller, Value, Payee
 • Nhấn/Bấm đồng thời 2 nút để chọn “Approve”. Nếu có sai xót gì, bạn chọn “Reject”

Sau khi xác nhận xong việc liên kết tài sản, bạn có thể chọn nút “Nominate” tại cửa sổ xác nhận. Nút sẽ hiện sáng sau 60 giây vì chờ hệ thống blockchain xử lý.

BƯỚC 2: ỦY THÁC CHO CÁC VALIDATOR.

Để nhận được reward DOT, bạn phải chọn các Validator. Chỉ những validator nào trong top với số lượng DOT staking nhiều nhất mới có thể được chọn và phân phối lại reward cho bạn.

Các Validator làm việc như thế nào ?

Các validator được chọn thông qua bầu cử. Chỉ những validator được bầu chọn mới có thể tham gia vào việc xác thực các khối blockchain để từ đó họ nhận được rewards. Việc bầu cử này xảy ra mỗi ngày lúc 12pm CET. Trong cuộc bầu cử, tất cả các hoạt động staking tạm ngưng trong 15 phút.

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -5

1. Tại Accounts à Polkadot, chọn Manage assets à Manage

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -6

2. Tại cửa sổ “Nominate”, chọn 1 hoặc nhiều validator

 • Bạn có thể chọn tối đa 16 validator
 • Bạn có thể chọn nhiều hơn validator nhưng bạn chị kiếm được rewards nếu bạn chọn đúng validator trong top và có số lượng DOT được liên kết nhiều nhất

Validator sẽ nhận một khoản hoa hồng tùy ý từ 0% đến 100% trên phần thưởng nhận được. Hoa hồng có thể thay đổi một chút nhưng sẽ không tăng quá đột ngột.

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -7

3. Chọn “Continue”

4. Kiểm tra và xác nhận việc ủy thác đến các validator trên thiết bị Ledger

 • Mở ứng dụng Polkadot trên thiết bị sau khi bạn đã kết nối và nhập mã PIN
 • Nhấn/Bấm nút bên phải để kiểm tra các thông tin: Staking, Targets
 • Nhấn/Bấm đồng thời 2 nút để chọn “Approve”. Bạn chọn “Reject” để hủy

Bạn đã ủy thác thành công đến các validator. Bạn có thể thấy danh sách việc ủy thác trong khu vực Nominations tại Accounts à Polkadot

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -8

NHẬN THƯỞNG REWARDS

Bạn không thể yêu cầu nhận reward trên Ledger Live. Bạn chỉ có thể nhận được reward khi validator của bạn hoặc những người khác (dùng nền tảng khác để staking) có cùng validator yêu cầu nhận reward.

Phần reward của bạn có sau 84 ngày kể từ khi yêu cầu. Các validator sẽ yêu cầu phần reward cho bạn trong khoản thời gian này. Và phần reward sẽ hiển thị trong mục Accounts à Polkadot

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -9

XÓA ỦY QUYỀN

Bạn có thể xóa tất cả các ủy quyền của bạn và không nhận reward. Tuy nhiên tài sản của bạn vẫn duy trì việc liên kết.

 1. Accounts à Polkadot, chọn Clear nominations
 2. Sau khi đọc xong các thông tin, chọn Continue.
 3. Kiểm tra và xác nhận trên thiết bị Ledger
  • Mở ứng dụng Polkadot trên thiết bị sau khi bạn đã kết nối và nhập mã PIN
  • Nhấn/Bấm nút bên phải để kiểm tra các thông tin: Staking (từ “Chill” sẽ hiển thị phía dưới “Staking” vì nó là một thuật ngữ chuyên ngành để diễn đạt hành động này)
  • Nhấn/Bấm đồng thời 2 nút để chọn “Approve”. Bạn chọn “Reject” để hủy

Bạn đã thành công  xóa bỏ tất cả các ủy quyền và sẽ không còn nhận thêm phần reward. Tuy nhiên đối với những reward mà chưa được yêu cầu trước đây thì bạn vẫn sẽ nhận được.

HỦY LIÊN KẾT TÀI SẢN (UNPONDING)

Để có thể lấy lại phần tài sản đã liên kết, bạn cần phải thực hiện việc hủy liên kết.

 1. Accounts à Polkadot, chọn Manage Assets à Unbond
 2. Tại cửa sổ Unpond assets, nhập vào số lượng bạn muốn unbond, sau đó chọn Continue
  Chú ý: các tài khoản liên kết (Ponding) sẽ giữ lại 1 DOT

  Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -10

 3. Kiểm tra và xác nhận trên thiết bị Ledger
  • Mở ứng dụng Polkadot trên thiết bị sau khi bạn đã kết nối và nhập mã PIN
  • Nhấn/Bấm nút bên phải để kiểm tra các thông tin: Staking, Value
  • Nhấn/Bấm đồng thời 2 nút để chọn “Approve”. Bạn chọn “Reject” để hủy

Bạn đã thành công hủy liên kết tài sản và bạn cần chờ 28 ngày để có thể di chuyển các tài sản này.

TẠO LẠI LIÊN KẾT TÀI SẢN (REPONDING)

 1. Tại mục Unponding, chọn nút Rebond

  Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -11

 2. Tại cửa sổ Repond assets, nhập vào số lượng bạn muốn rebond, sau đó chọn Continue
 3. Kiểm tra và xác nhận trên thiết bị Ledger
  1.  
 • Mở ứng dụng Polkadot trên thiết bị sau khi bạn đã kết nối và nhập mã PIN
 • Nhấn/Bấm nút bên phải để kiểm tra các thông tin: Staking, Value
 • Nhấn/Bấm đồng thời 2 nút để chọn “Approve”. Bạn chọn “Reject” để hủy

RÚT PHẦN TÀI SẢN ĐÃ HỦY LIÊN KẾT

Sau khi chờ 28 ngày, bạn có thể rút phần tài sản đã hủy liên kết.

Hướng dẫn staking POLKADOT DOT trên ví lạnh Ledger Nano X -12

 1. Accounts à Polkadot, chọn Manage Assets à Withdraw unponded
 2. Sau khi đọc xong các thông tin, chọn Continue.
 3. Kiểm tra và xác nhận trên thiết bị Ledger
  • Mở ứng dụng Polkadot trên thiết bị sau khi bạn đã kết nối và nhập mã PIN
  • Nhấn/Bấm nút bên phải để kiểm tra các thông tin: Staking, Num slashing span, Chain
  • Nhấn/Bấm đồng thời 2 nút để chọn “Approve”. Bạn chọn “Reject” để hủy
Theo Ledger

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận