Sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả để bán tiền điện tử giá cao.

Bạn có dùng PTKT để hỗ trợ việc ra quyết định mua hoặc bán tiền điện tử.Bạn gặp khó khăn:PTKT có quá nhiều chỉ số !PTKT mất nhiều thời gian tìm hiểu !PTKT áp dụng không hiệu quả như mong muốn !Hôm nay, Ví lạnh Bitcoin chia sẻ một phương pháp mình đang sử dụng vô cùng đơn giản và hiệu quả. Đây là luật “MỘT PHẦN BA – 1/3” mà...

Hướng dẫn khôi phục ví lạnh Trezor về cài đặt ban đầu theo hãng

Các bước xóa dữ liệu và khôi phục ví lạnh Trezor về cài đặt ban đầu.Đối với các ví lạnh Trezor, hãng có trang bị tính năng “Wipe” để cho phép bạn xóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến tiền mã hóa của bạn và những thiết lập bảo mật như mã PIN, tên thiết bị, ảnh thiết bị và mật mã passphrase.Cảnh báo: Luôn luôn đảm bảo những...