Làm sao dùng ví lạnh Ledger Nano X quản lý coin BNB trên Binance Smart Chain (BSC) với Metamask

Làm sao dùng ví lạnh Ledger Nano X quản lý coin BNB trên Binance Smart Chain (BSC) với Metamask

Coin BNB và những loại coin khác đang hoạt động trên mạng lưới BSC đều được hỗ trợ trên các ví Ledger Nano X và S. Để kế nối ví lạnh Nano X vào BSC các bạn làm theo các bước sau:

Các bước kết nối ví lạnh Ledger Nano X quản lý coin BNB trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC)

Yêu cầu:

  • Ví lạnh phải được cập nhật firmware mới nhất
  • Cài đặt app Ethereum trên ví lạnh
  • Kết nối Internet tốt, cáp USB chuẩn Type C
  • Trình duyệt Chrome, Opera, FireFox, Brave

I. Hướng dẫn cài đặt app Ethereum trên ví lạnh

       1. Cắm ví lạnh vào máy tính và nhập mã PIN để mở khóa. Trên máy tính mở Ledger Live, chọn tab “Manager"

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -1

       2. Trong tab “Manager”, nhập vào khung tìm kiếm chữ “Ethereum”, sau khi thấy ứng dụng “Ethereum” chọn “Install” 

  • Chú ý: Không cài đặt ứng dụng “Bi.nance Chain” 

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -2

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -3

       3. App “Ethereum” sẽ được cài đặt trên thiết bị Nano X

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -4

II. Kích hoạt “Contract data” cho BEP20

Nếu bạn muốn quản lý tất cả các token BEP-20, bạn cần phải kích hoạt “Contract data”, nếu không mã lỗi “6a80” sẽ hiển thị

       1. Trên ví lạnh, chọn ứng dụng “Ethereum” bằng cách bấm/nhấn đồng thời 2 nút

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -5

       2. Bấm/nhấn nút phải để di chuyển đến “Settings”, sau đó bấm/nhấn đồng thời 2 nút

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -6

       3. Tại “Contract data Allow contract data in transactions”, bấm/nhấn đồng thời 2 nút sao cho xuất hiện chữ “Allowed”.

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -7

III. Cài đặt Metamask lên Chrome 

       1. Trên trình duyệt Chrome, nhập từ “metamask extension” ở mục tìm kiếm, click vào kết quả đầu tiên

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -8

       2. Chọn “Add to Chrome”, và “Add extension”

Chú ý: khi sử dụng MetaMask phải rất cẩn thận vì ưng dụng này sẽ yêu cầu:

  • Thay đổi dữ liệu của bạn trên các website bạn đã vào
  • Chỉnh sửa nội dung đoạn text mà bạn đã copy

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -9

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -10

       3. Chờ extension cài đặt xong, chọn vào 2 biểu tượng khoanh tròn đỏ để pin extension (, sau đó chọn “Get Started” để cài đặt ví Metamask

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -10

      4. Chọn “Create a Wallet”, và sau đó chọn “I Agree” 

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -12

       5. Tạo “Password” cho ví Metamask

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -13

       6. Lữu trữ các từ khóa khôi phục thật cẩn thận để sau này dung khôi phục ví Metamask. Chọn vào vùng xám để ghi các từ khóa khôi phục. Sau đó chọn Next.

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -14

       7. Nhập lại theo thứ tự các từ khóa mà bạn đã ghi để xác nhận, sau đó chọn “Confirm”.

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -15

       8. Nếu chính xác, extension báo thành công, chọn “All Done”,sau đó tắt của sổ “What’ new”

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -16

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -17

IV. Kết nối với MetaMask

BSC tương thích hoàn toàn với MetaMask. Bạn có thể sử dụng MetaMask như là cầu nối giữa ví lạnh để thực hiện các giao dịch trên testnet BSC.
       1. Tạo một mạng kết nối mới bằng cách chọn Setting à Networks à Add Network

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -18

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -19

       2. Tại giao diện Add Network, nhập các thông tin bên dưới cho mạng mới, và bấm "Save" 
Mạng Mainet:
Sau khi thành công, bạn sẽ thấy kết nối mạng tên BSC

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -20

       3. Cắm ví lạnh vào máy tính, trên ví lạnh chọn và mở ứng dụng Ethereum
       4. Kết nối Metamask với ví lạnh Nano X bằng cách chọn “Connect Hardware Wallet”

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -21

       5. Chọn Logo Ledger và chọn Connect

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -22

       6. Chờ MetaMask hoàn tất việc xử lý, sau đó chọn địa chỉ ví đầu tiên và bấm “Unlock”

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -23

       7. Sau khi kết nối thành công, bạn kiểm tra lại tài khoản hiện tại đang dung là có kết nối với ví lạnh

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -24

V. Gửi coin BNB từ sàn Binance sang ví lạnh Nano X bằng mang lưới BSC (BEP-20)

        1. Cắm ví lạnh vào máy tính, trên ví lạnh chọn và mở ứng dụng Ethereum
        2. Lấy địa chỉ ví coin BNB trên ví lanh đã cài BSC, các bạn chọn vào mục Account detail như hình
 

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -25

 

        3. Đăng nhập vào sàn Binance, chọn Rút tiền mã hóa và nhập các thông tin yêu cầu
  • Địa chỉ: copy địa chỉ đã lấy ở mục 1
  • Mạng lưới: chọn đúng BEP20(BSC)
  • Số tiền: nhập số tiền cần rút

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -26

        4. Kiểm tra trên Extension Metamask xem tài khoản đã có coin. Nếu có là thành công.

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -27

VI. Gửi coin BNB từ ví lạnh lên sàn Binance bằng mạng lưới BSC (BEP-20)

        1. Cắm ví lạnh vào máy tính, trên ví lạnh chọn và mở ứng dụng Ethereum
        2. Đăng nhập vào sàn Binance, chọn Nạp tiền mã hóa và chọn mạng lưới BEP20 (BSC)
Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -28
        3. Click vào MetaMask extension (tô vàng), chọn tài khoản được đánh dấu Hardware

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -29

        4. Chọn nút Send

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -30

        5. Nhập địa chỉ người nhận và số lượng coin BNB muốn gửi và chọn Next

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -31

        6Xác nhận các thông tin lại trước khi gửi coin và chọn Confirm, chờ MetaMask hoàn thành việc xử lý

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -32

 

       7. Trên ví lạnh, bấm/nhấn nút phải kiểm tra lại địa chỉ, nếu đúng tiếp tục bấm/nhấn nút phải cho đến khi thấy “Accept and send” và bấm/nhấn đồng thời 2 nút để xác nhận

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -33

 

        8. Nếu thành công, extension Metamask sẽ trừ sô lượng coin đã gửi

Chuyển coin BNB lên ví Ledger Nano X trên mạng lưới Binance Smart Chain (BSC) bằng Metamask -34

 

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận