Hướng dẫn staking Cardano ADA trên ví lạnh Ledger Nano X bằng Yoroi

Hướng dẫn staking Cardano ADA trên ví lạnh Ledger Nano X bằng Yoroi

Các bước staking coin Cardano ADA trên ví lạnh Ledger Nano X bẳng Yoroi:

 1. Cài đặt tiện ích mở rộng Yoroi (Yoroi extension) lên trình duyệt Chrome
 2. Kết nối ví Nano X với Yoroi
 3. Cách lấy địa chỉ coin ADA trên ví Ledger Nano X
 4. Cách gửi coin Cardano ADA từ ví Ledger
 5. Staking và chờ nhận thưởng

Các chú ý:

 • Bạn phải mở khóa pin trên ví của mình.
 • Bạn phải cập nhận firmware mới nhất của ví. 
 • Bạn phải có kết nối bằng cáp kết nối với laptop hoặc máy tính của bạn.

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng Yoroi (Yoroi extension) lên trình duyệt Chrome

 • Nhập cụm từ “yoroi extension” trên mục tìm kiếm của Chrome và chọn link đầu tiên như hình

Yoroi ada Nano X staking 1

 • Yoroi extension hiện ra và chọn “Thêm vào Chrome”, tiếp tục chọn “Add extension”

Yoroi ada Nano X staking2

 • Hiển thị Yoroi extension trên thanh công cụ Chrome bằng cách chọn vào các biểu thượng khoanh tròn như hình

Yoroi ada Nano X staking 3

Bước 2: Kết nối ví Nano X với Yoroi

 • Chọn vào biểu tượng Yoroi trên thanh công cụ Chrome

Yoroi ada Nano X staking 4

Yoroi ada Nano X staking 5

 • Chọn English, chọn Continue, chọn “I agree with the terms of use”, chọn Continue

Yoroi ada Nano X staking 6

Yoroi ada Nano X staking 7

 • Chọn “Choose”  bên mục Advanced, chọn Skip, tiếp tục chọn “Confirm”

Yoroi ada Nano X staking 8

Yoroi ada Nano X staking 9

Yoroi ada Nano X staking 10

 • Chọn “Connect to hardware wallet”

Yoroi ada Nano X staking 11

 • Click chuột vào chữ “Cardano”, và chọn “Ledger Hardware Wallet”

Yoroi ada Nano X staking 12

Yoroi ada Nano X staking 13

 • Chọn “Shelley-era wallet”

Yoroi ada Nano X staking 14

 • Chọn “Next”, chọn “Connect”

Yoroi ada Nano X staking 15

Yoroi ada Nano X staking 16

 • Trên Nano X, di chuyển đến app “Cardano ADA”

Yoroi ada Nano X staking 17

 • Tại app “Cardano ADA” nhấn đồng thời 2 nút

Yoroi ada Nano X staking 18

 • Trên máy tính, chọn “Ledger Nano X”

Yoroi ada Nano X staking 19

 • Chờ Yoroi hoàn thành việc xử lý và hiện “Touch you security key”
Yoroi ada Nano X staking 20
 • Trên Nano X, bạn sẽ thấy dòng chữ “Export public key Account #1 …”. Nhấn/bấm đồng thời 2 nút

Yoroi ada Nano X staking 21

 • Màn hình ví lạnh yêu cầu xác nhận “Confirm export public key”, bạn nhấn/bấm đồng thời 2 nút

Yoroi ada Nano X staking 22

 • Nếu thành công trên máy tính sẽ hiện thị hình bên dưới để bạn đặt tên cho ví lạnh, sau đó chọn “Save” để về màn hình chủ của ví lạnh

Yoroi ada Nano X staking 23

Yoroi ada Nano X staking 24

Bước 3: Cách lấy địa chỉ coin ADA trên ví Ledger Nano X

 • Tại màn hình chủ của ví, chọn tab “Receive”, và chọn biểu tượng copy để lấy địa chỉ

Yoroi ada Nano X staking 25

Bước 4: Cách gửi coin Cardano ADA từ ví lạnh Ledger

 • Tại màn hình chủ của ví, chọn tab “Send”
 • Nhập vào địa chỉ ví của ADA cần chuyển
 • Nhập vào số lượng coin cần chuyển, sau đó chọn “Next”

Yoroi ada Nano X staking 26

 • Xác nhận lại thông tin trước khi gửi, nếu đã đúng chọn “Send”

Yoroi ada Nano X staking 27

 • Trên ví lạnh, bấm nút phải và chọn “Confirm” hoặc “Approved”

Bước 5: Staking và chờ nhận thưởng

 • Tại màn hình chủ của ví, chọn tab “Delegation”
 • Trên mục tìm kiếm bạn nhập vào tên của đơn vị vận hành pool mà bạn biết có hỗ trợ staking
Trong ví dụ này là sage, hoặc bạn nhâp vào TAVN (TAVN Viet Nam Stake Pool – là pool của Việt Nam có liên kết với thuancapital)

Yoroi ada Nano X staking 28

 • Sau nhập được tên của đơn vị vận hành pool bạn chọn “Delegate”

Yoroi ada Nano X staking 29

 • Chọn “Delegate” để tiếp tục xác nhận, chọn “Continue”

Yoroi ada Nano X staking 30

 • Sau đó trên ví Nano X, bạn xác nhận khoảng 8 lần
 • Chọn "Continue"  "Dashboard Page" để hoàn thành xong quy trình để staking trên ví Ledger Nano X cho đồng ADA bằng Yoroi

Yoroi ada Nano X staking 31

Yoroi ada Nano X staking 32

Yoroi ada Nano X staking 33

 

 
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận